DAVIROM SERVICE  este o societate infiintata in anul 2007 cu sediul in loc Fetesti ,jud Ialomita , dar care activeaza la nivel national ce asigura servicii in diverse domenii de activitate.

SERVICII DE MEDIU:

Obtinerea actelor de reglementare Autorizatii de Mediu /Acord de Mediu.

Declaratie etapa de incadrare
-elaborare evidenta gestiunea deseurilor si asigurarea managementului si trasabilitatea deseurilor;
-servicii specifice responsabilului de mediu ;
-intocmire plan de prevenire poluari accidentale ;
-intocmire audit de deseuri ;
-intocmire documentatii de transport deseuri si organizarea acestora ;
-elaborarea raportarilor catre autoritati pe suport de hartie si in Sistemul integrat de Mediu (SIM) privind gestuunea si trasabilitatea deseurilor (inclusiv cele reglementate special uleiuri uzate ,bateriile si acumulatorii ,deseurile de anvelope.deseuri electrice si electrocasnice-DEE-.vehicule scoase din uz);
– elaborari de planuri privind lucru si gestionarea deseurilor cu continut de azbest ,deseurilor de solventi ,deseurilor cu continut de PCB ;
-calcul fond de mediu ;

Solutii tehnice privind ecologizari situri contaminate istoric si accidental :

– soluri ,echipamente contaminate cu hidrocarburi;
-spalari de rezervoare ,vase instalatii de transport hidrocarburi;
-decontaminari zone contaminate cu substante chimice;
-spalari rezervoare ,vase ,instalatii transport substante chimice;
-decontaminari zone unde sunt identificate deseuri cu azbest;
-solutii ecologizare inchidere bataluri ,halde ,depozite necomforme de deseuri;
-ecologizari retele de canalizare ,trasee evacuare ape uzate si chimic impure;
-supervizari lucrari specifice de mediu;

SERVICII SPECIFICE OPERATORULUI –RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA SI

VERIFICAREA TEHNICA A INSTALATIILOR –RSTVI –ISCIR

-Supravegherea si verificarea echipamentelor / instalatiilor ISCIR din dotarea sau folosinta detinatorilor / utilizatorilor care intra sub incidenta ISCIR, urmarirea starii tehnice, completarea registrelor de evidenta obligatorii si verificarea personalului autorizat ce deserveste aceste instalatii.
-Participarea activa in relatia dintre beneficiar / utilizator si ISCIR, transmiterea documentelor in vederea autorizarii / verificarii tehnice periodice precum si a documentelor aferente acestor operatiuni: Cartile tehnice ale instalatiilor, Procese verbale de verificare tehnica, alte documente emise de ISCIR sau CNCIR.
-Punerea la dispozitia beneficiarului / utilizatorului, de documente si documentatii necesare autorizarii initiale si luarii in evidenta la ISCIR pentru orice tip de instalatie.
-Instructaj periodic, autorizare / reautorizare si vize anuale pentru personalul autorizat ISCIR: macaragii, fochisti, legatori de sarcina, manipulanti elevatoare sau transpalete, stivuitoristi si alte ocupatii care intra sub incidenta ISCIR.

Servicii de Consultanta ,intocmire documentatii PSI si SU :

-Elaborarea documentatiei de autoritate . cerută de Legea legată de prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 şi normele generale din 2007

-asistenta lunara in domeniul Prevenirii si Stingerii Incendiilor si a Situatiilor de Urgenta

SERVICII de CONSULTANTA INTOCMIRE DOCUMENTATII OBTINERE AUTORIZATII DE FUNCTIONARE DIVERSE PENTRU :

-licente de transport marfa

-autorizari ADR –marfuri si preparate periculoase

-autorizatii emise de ANSVSA (DSV) pentru unitati de alimentatie publica

-notificari /autorizari emise de DSP pentru diferite domenii inclusive igiena muncii

SERVICII DE CONSULTANTA PRIVIND ACHIZIILE PUBLICE ( AGENTI ECONOMICI OFERTANTI):

-intocmire documentatii pentru licitatii ofertant

-consultare SEAP si alte site-uri de publicare a achizitiilor publice

SERVICII RESURSE UMANE /ADMINISTRARE PERSONAL:

Intocmirea dosarelor de personal ale salariatilor nou angajati.

Auditul dosarelor de personal pentru salariatii vechi.

Intocmirea contractelor individuale de munca, a actelor aditionale a deciziilor de incetare etc.

Intocmirea fiselor de post.

Transmiterea Revisalului.

Completarea adeverintelor solicitate de salariati.

Intocmirea documentelor pentru cercetare disciplinara.

Intocmirea rapoartelor solicitate de clienti.

Motivati de dorinta indeplinirii standardelor de calitate si pentru respectarea cadrului legislativ privind serviciile oferite in toate domeniile in care activam militam pentru perfectionarea procesului informare a parterilor nostri si de executie a lucrarilor solicitate pe care le realizam incepand cu stricta indeplinire a standardelor de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala in cadrul propriei organizatii. Principiile, politica si viziunea noastra sunt subordonate unei atente perfectionari profesionale

DAVIROM SERVICE dezvolta ideea de antreprenoriat general drept cea mai eficienta solutie pentru dezvoltarea afacerii .Cuvintele care descriu activiattile DAVIROM SERVICE sunt: SIGURANTA ,EFICIENTA ,CALITATE .
Incercam sa pastram un echilibru intre costuri si calitatea serviciilor oferite, lasand mereu loc pentru o negociere corecta. Costurile se stabilesc impreuna cu fiecare client, in functie delucrarile solicitate si de , complexitatea acestora.

NU EZITSTI SA NE CONTACTATI!

DAVIROM SERVICE

SERVICII  INDUSTRIALE  COMPLETE