Servicii de achizitii publice/ofertare

 –intocmire documentatii pentru licitatii  ofertant

-consultare SEAP si alte site-uri de publicare a achizitiilor publice

Servicii de consultanţă pentru firme (Operatori Economici) :

– Inregistrarea firmei dumneavoastra în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) în vederea participării în calitate de ofertant/candidat la procedurile de atribuire on-line;

– Configurarea în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) a catalogului electronic de produse / servicii / lucrări pentru firma dumneavoastra in calitate de operator economic inregistrat;

– Informarea autoritatilor contractante in legatura cu produse / servicii / lucrări oferite de catre firma dumneavostra, disponibile in catalogul electronic, in vederea derularii procedurii de cumparare directa on-line.

– Analizarea documentaţiilor de atribuire publicate de autoritatile contractante in functie de criteriile de interes formulate de catre dumneavoastra  (domeniul de activitate, zona geografica, tipul procedurii de achizitie publica, valoarea estimate) în scopul identificării procedurilor pentru care firma dumneavoastra îndeplineste condiţiile de calificare.  Se elimină astfel costurile nejustificate ocazionate de întocmirea ofertelor/candidaturilor pentru participare la proceduri de atribuire în cadrul cărora nu sunt indeplinite condițiile minimale decalificare;

– Solicitarea de clarificări din partea autorităţiilor contractante cu privire la aspecte de natură tehnică, economică, juridică şi/sau procedurală, in vederea intocmirii ofertei in conditii optime;

– Intomirea ofertei în vederea depunerii in cadrul procedurilor de achizitie publica care prezinta interes pentru dumneavoastra, in conditii care sa permita maximizarea sanselor de castig si depunerea acesteia in termenul si locul expres prevazute in documentatia de atribuire ;

– Asistenţă/reprezentare de specialitate în cadrul întâlnirilor organizate cu autoritatatile contractante si in special la şedinţa de deschidere a ofertelor;

– Asistenţă pentru negocierea contractului de achiziţie publică şi asistenţă pe parcursul derulăriiacestuia;

– Informarea periodica a dumneavoastra in legatura cu  modificările legislative din domeniul achiziţiilor publice şi prezentarea implicaţiilor acestora asupra activităţii dvs. curente;