Servicii de Consultanta ,intocmire documentatii  PSI si SU ,

Documenţia P.S.I.

 

Documentaţia pentru P.S.I. cerută de Legea legată de prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 şi normele generale din 2007, cuprinde:

 • Decizii pentru numirea cadrului tehnic cu atribuţii P.S.I. (document obligatoriu I.G.S.U.);
 • Decizii pentru foc deschis pentru întreaga societate (document obligatoriu I.G.S.U.);
 • Decizie pentru loc de fumat (document obligatoriu I.G.S.U.);
 • Instrucţiuni specifice P.S.I. pentru fiecare loc de muncă cu risc de incendiu;
 • Instrucţiuni de folosire a stingatoarelor şi hidranţilor;
 • Planul tematic anual de instruire P.S.I.;
 • Plan de evacuare la nivelul societăţii;
 • Plan de intervenţie la nivelul societăţii;
 • Plan de evacuare şi depozitare substanţe periculoase;
 • Fişa obiectivului;
 • Marcaje specifice P.S.I.;
 • Aplicarea marcajelor specifice P.S.I., conform standardelor în vigoare;
 • Măsuri de prim ajutor în funcţie de riscurile societăţii;
 • Legea 307/2006;
 • Norme generale P.S.I.;
 • Documentaţie Protecţie Civilă (document obligatoriu I.G.S.U.);
 • Legislaţie Evaluare Risc de Incendiu.

 

Documentaţia P.S.I. se întocmeşte o singură dată, la începutul colaborării, şi este reactualizată ori de câte ori este cazul, fără nici un cost suplimentar.

 

Asistenţă lunară în domeniul P.S.I.

 • Efectuarea instructajului şi întocmirea fişelor individuale de instructaj P.S.I.;
 • Întocmirea planului P.S.I. de evacuare;
 • Întocmirea planului P.S.I. de acţiune în caz de incendiu;
 • Întocmirea deciziilor specifice P.S.I.;
 • Întocmirea planului P.S.I. de intervenţie;
 • Întocmirea necesarului de mijloace tehnice P.S.I.;
 • Realizarea de marcaje specifice P.S.I.;
 • Asistenţă pe timpul controalelor P.S.I..

Personal calificat:

-cadru tehnic pentru prevenire si stingerea incendiilor si situatii de urgenta